Đại học Myongji được Bộ khoa học sáng tạo tương lai chọn làm “Trung tâm quản lý kỹ thuật” (Technology Management Center)

A

Bộ khoa học sáng tạo tương lai đã chọn trường Myongji làm “Trung tâm quản lý kỹ thuật” (Technology Management Center). Đây là cơ quan thuộc trường Đại học Incheon làm chủ quản liên kết giữa doanh nghiệp và trường học Đại học Myongji gồm nhiều cơ quan tham dự thành lâp nên TMC, Technology Management Center, với dự định triển khai, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và các hoạt động khỏi nghiệp của đại học. Thời gian hoạt động năm thứ 1 là từ ngày 1 tháng 4 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, năm thứ 2, 3 là từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Nội dung hoạt động là áp dụng khái niệm quản lý kỹ thuật mang tính thống nhất, tạo ra IP xuất sắc và thực thi công nghiệp hóa chuyển giao kỹ thuật một cách hiệu quả bằng sự thống nhất, liên kết tính năng và tổ chức công nghiệp hóa kỹ thuật của các trường đại học đã bị phân tán. Bộ khoa học sáng tạo tương lai hỗ trợ chi phí công nghiệp trong việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp sau khi công nghiệp hóa, chuyển giao kỹ thuật.

Bộ khoa học sáng tạo tương lai đã cải thiện bằng hệ thống TMC đại học được tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết giữa các tổ chức công nghiệp hóa kỹ thuật của đại học từ năm 2016, đặc biệt xây dựng quá trình khai quật những ngành kỹ thuật có tiềm năng công nghiệp hóa và vận hành các chương trình đa dạng phù hợp với đặc tính từng TMC của các trường Đại học như công nghiệp hóa kỹ thuật cộng đồng và đầu tư cộng đồng của các trường. Với hoạt động TMC này đã đạt được thành quả đáng kể, tính đến năm ngoái đã có 154 công ty con và tuyển dụng thêm 743 người, tăng gấp 2 lần nhiều hơn 50% so với năm 2015.

Trường chúng ta đã được lựa chọn làm “Trung tâm quản lý kỹ thuật (TMC)” với hiệu quả đáng mong đợi: góp phần vào hoạt tính hóa nền kinh tế khu vực và tạo ra việc làm, liên kết bằng sự thành lập có thành quả vượt trội và tính sáng tạo.

Tâm Đăng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s