Trường Myongji 7 năm liền được chọn là “ trường đại học với dự án hỗ trợ giáo dục trung học”

B

Trường chúng ta đã liên tục 7 năm liền được chọn là “trường Đại học đóng góp hỗ trợ kinh doanh giáo dục trung học” từ Bộ giáo dục và Hiệp hội giáo dục các trường Đại học Hàn Quốc và nhận được chi phí kinh doanh là 1 tỉ 350 triệu won.

“Trường đại học với dự án hỗ trợ giáo dục trung học” là dự án chương trình hỗ trợ của Bộ giáo dục nhằm làm giảm bớt gánh nặng trong việc đào tạo trung học và học phí vào đại học. Với trọng tâm trong việc giáo dục học đường chương trình được đánh giá và tuyển chọn về nhiều mặt như kế hoạch và tình hình vận hành, tuyển sinh, điều kiện tuyển sinh, tính công bằng và minh bạch, rõ ràng cơ hội đào tạo đại học.

A

Đại học Myongji quản lý nội bộ từ việc “tăng cường sức mạnh, quản lý cơ cấu tuyển sinh” mỗi năm được đánh giá xuất sắc và liên tục 7 năm liền được tuyển chọn, đây là kết quả đáng tự hào của trường.

Phòng tuyển sinh Đại học Myongji đã bày tỏ khát vọng mạnh mẽ rằng: “Thông qua chương trình liên kết giữ trung học và đại học, trường đã cố gắng không ngừng và nổ lực hết sức trong việc phân bổ, lựa chọn cơ hội giáo dục như giúp đỡ tích cực các chương trình hoạt động định hướng tương lai cho học sinh trung học” và “trường được lực chọn liên tục 7 năm liền là minh chứng là trường Đại học có năng lực vượt trội, trong lương tai cũng sẽ tiếp tục hơn nữa”.

Tâm Đăng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s