ĐẠI HỌC MYONGJI LÀ CƠ QUAN TỔ CHỨC THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN VÀ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ CƠ QUAN CÓ NĂNG LỰC QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC

4.jpg

Đại học Myongji là cơ quan tổ chức thi năng lực tiếng Hàn và được đánh giá là cơ quan có năng lực quốc tế hóa giáo dục.

Đại học Myongji được đánh giá là có năng lực quốc tế hóa giáo dục năm 2016 theo hệ thống đánh giá tiêu chuẩn do Bộ giáo dục và Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc tổ chức.

Hệ thống đánh giá tiêu chuẩn là hệ thống chứng nhận năng lực quốc tế hóa giáo dục có nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, chế độ hóa tiêu chuẩn quản lý du học sinh vì năng lực cạnh tranh và mức độ tín nhiệm quốc tế của giáo dục trung học Hàn Quốc. Việc được đánh giá là có năng lực quốc tế hóa giáo dục năm 2016 đã giúp Đại học Myongji tăng vị thế là cơ quan tín nhiệm về quốc tế hóa giáo dục.

Quá trình đánh giá thẩm tra bao gồm 3 bước như sau: mức học phí của du học sinh, năng lực tiếng Hàn, tỉ lệ đóng bảo hiểm y tế, tỉ lệ du học sinh bỏ học giữa chừng, tỉ lệ du học sinh cư trú bất hợp pháp; đánh giá chỉ tiêu chi viện, tài trợ quốc tế hóa giáo dục; đánh giá thực trạng và đánh giá hội đồng.

Thời hạn đánh giá năng lực quốc tế hóa giáo dục là 3 năm từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 3 ăm 2020. Kết quả đánh giá được gửi tới các trường Đại học trong ngoài nước để các du học sinh nước ngoài sử dụng làm thông tin dữ liệu khi chọn trường. Thông tin dữ liệu về Đại học Myongji cũng được cập nhật trên Hệ thống tổng hợp thông tin giáo dục Hàn Quốc của Bộ giáo dục và được nhận nhiều ưu đãi như tham gia hội thảo du học tại nước ngoài, được chọn là Đại học khoa học toán học –học bổng chính phủ Hàn Quốc(GKS) do Bộ giáo dục và Viện giáo dục quốc tế công lập tổ chức.

Ngoài ra, Đại học Myongji còn được chọn là cơ quan tổ chức thi Năng lực tiếng Hàn (TOPIK) Viện giáo dục quốc tế công lập tổ chức. Cụ thể, Đại học Myongji và Viện giáo dục quốc tế công lập đã ký kết Hiệp ước về việc Viện giáo dục quốc tế công lập ủy thác cho Đại học Myongji là cơ quan tổ chức thi Năng lực tiếng Hàn (TOPIK) trong thời hạn 1 năm 11 tháng từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018.

(Lara Mai)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s